CENÍK MEZINÁRODNÍHO STĚHOVÁNÍ

Ceny stěhování do zahraničí, stěhování ze zahraničí, mezi členskými státy EU a do nebo z Norska a Švýcarska

.

 

MENŠÍ STĚHOVÁNÍ M

Ceny stěhování domácnosti do 18 m3 nákladu

1250 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba M1

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 1 manipulant

1 500 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba M2

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 2 manipulanti

1 950 KČ/HOD

Hodinová sazba M3

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 3 manipulanti

450 KČ ZA HOD.

Hod. sazba  M další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 18 m3,  4. a další manipulant

25 KČ ZA KM

Kilometrovné M1

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 1 manipulant

27 KČ ZA KM

Kilometrovné M2

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 2 manipulanti

32 KČ ZA KM

Kilometrovné  M3

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 3 manipulanti

3 KČ ZA KM

Kilometrovné  M další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 18 m3,  4. a další manipulant

 

STŘEDNÍ STĚHOVÁNÍ L

Ceny stěhování domácnosti od 18 do 25 m3 nákladu

1 300 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba L1

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 1 manipulant

1 750 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba L2

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 2 manipulanti

2 200 KČ/HOD

Hodinová sazba L3

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 3 manipulanti

450 KČ ZA HOD.

Hod. sazba  L další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 25 m3,  4. a další manipulant

29 KČ ZA KM

Kilometrovné L1

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 1 manipulant

31 KČ ZA KM

Kilometrovné L2

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 2 manipulanti

33 KČ ZA KM

Kilometrovné  L3

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 3 manipulanti

3 KČ ZA KM

Kilometrovné  L další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 25 m3,  4. a další manipulant

 

VELKÉ STĚHOVÁNÍ XL

Ceny stěhování domásnosti od 25 do 42 m3 nákladu

1 450 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XL1

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 1 manipulant

1 850 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XL2

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 2 manipulanti

2 300 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XL3

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 3 manipulanti

450 KČ ZA HOD.

Hod. sazba  XL další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 42 m3,  4. a další manipulant

30 KČ ZA KM

Kilometrovné XL1

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 1 manipulant

33 KČ ZA KM

Kilometrovné XL2

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 2 manipulanti

35 KČ ZA KM

Kilometrovné  XL3

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 3 manipulanti

3 KČ ZA KM

Kilometrovné  XL další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 42 m3,  4. a další manipulant

 

ROZSÁHLÉ STĚHOVÁNÍ XXL

Ceny stěhování domásnosti od 42 do 60 m3 nákladu

2 150 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XXL1

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 2 manipulanti

2 600 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XXL2

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 3 manipulanti

3 000 KČ/HOD

Hodinová sazba XXL3

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 4 manipulanti

450 KČ ZA HOD.

Hod. sazba  XL další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 42 m3,  4. a další manipulant

40 KČ ZA KM

Kilometrovné XXL1

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a  2 manipulanti

47KČ ZA KM

Kilometrovné XXL2

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 3 manipulanti

50 KČ ZA KM

Kilometrovné  XXL3

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 4 manipulanti

3 KČ ZA KM

Kilometrovné  XXL další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 60 m3,  . a další manipulant

 

CENÍK STĚHOVACÍCH OBALŮ

15 KČ/M

Bublinková folie (100 cm šíře)

Na křehké a citlivé předměty

1 KČ/M

Průtažná folie (50 cm šíře)

Proti oděru, na zpěvnění nábytku

40 KČ/KS

Lepící páska

Upevnění obalů, zalepení kartónů

8 KČ/ARCH

Balící papír

Prokládání obsahu krabice, ochrana hran

 

CENÍK STĚHOVACÍCH KRABIC

Krabice na stěhování o rozměrech cca 380*360*600 mm, určené na techniku, knížky, křehké předměty, nádobí, je možné koupit nebo si půjčit, případně si nechat dovézt předem. Není - li předem dohodnuto jinak, je zákazník povinen krabice vrátit do 4 týdnů. V opačném případě se sazba za zapůjčení zvyšuje na 20 Kč/krabici
.

 58 KČ/KS

Prodej stěhovacích krabic

210 KČ/KS

Zapůjčení stěhovacích krabic

58KČ

Vratné depozitum za zapůjčenou krabici

 

CENÍK ŠATNÍCH BOXŮ

Šatní boxy, určené pro přepravu kabátů, šatů apod. na 10 až 12 ramínkách, je možné koupit nebo si půjčit, případně si nechat dovézt předem. Není - li předem dohodnuto jinak, je zákazník povinen šatní boxy vrátit do 4 týdnů. V opačném případě se sazba za zapůjčení zvyšuje na 100 Kč/šatní box.

300 KČ/KS

Prodej šatního boxu

100 KČ/KS

Zapůjčení šatního boxu

300 KČ/KS

Vratné depozitum za zapůjčený šatní box

 

DOVOZ STĚHOVACÍCH KRABIC A BOXŮ PŘEDEM, ODVOZ OD ZÁKAZNÍKA PO PRAZE

 800 KČ

Do 70 kusů

1800 KČ

Nad 70 kusů

 

CENÍK STĚHOVÁNÍ TĚŽKÝCH BŘEMEN

Příplatek za stěhování těžkých břemen závisí na hmotnosti stěhovaného břemene a počtu pater (bez použití výtahu) resp. délky donášky. Skládá se ze:
- základního příplatku
- a příplatku za patra (při stěhování bez použití výtahu) či donášku.
Těžkým břemenem se rozumí jednotlivé přemeno s hmotností od 100 kg.

1 200 KČ

Břemeno 100 - 150 kg

Základní příplatek za stěhování těžkého břemene

1 500 KČ

Břemeno 151 - 190 kg

Základní příplatek za stěhování těžkého břemene

2 300 KČ

Břemeno 191 - 290 kg

Základní příplatek za stěhování těžkého břemene

3 500 KČ

Břemeno 291 - 390 kg

Základní příplatek za stěhování těžkého břemene

 

200 KČ

Břemeno 100 - 150 kg

Příplatek za stěhování těžkého břemene za patro

300 KČ

Břemeno 151 - 190 kg

Příplatek za stěhování těžkého břemene za patro

450 KČ

Břemeno 191 - 290 kg

Příplatek za stěhování těžkého břemene za patro

600 KČ

Břemeno 291 - 390 kg

Příplatek za stěhování těžkého břemene za patro

 

Příplatek za stěhování těžkého břemene nad 390 kg se stanoví individuálně.

 

CENÍK OSTATNÍCH STĚHOVACÍCH SLUŽEB

OD 280 KČ/M3/MĚS.

Krátkodobé skladováí

.

300 KČ

Odvoz na skládku - manipulační poplatek

.

CCA 210 KČ/M3 KČ

Náklady na likvidaci na sběrném dvoře

Podle skutečných nákladů placených sběrnému dvoru, ledaže na skládce občan předloží doklad o bydlišti na území hl. města Prahy resp. příslušné městské části (podle podmínek jednotlivých sběrných dvorů)

PRÁCE V OBJEKTU

Samostatné montážní, stěhovací a obdobné práce v objektu dle ceníku, minimální zakázka 5 hodin

Za jednoho pracovníka

 

K SAZBÁM SE PŘIČÍTÁVÁ DPH VE VÝŠI 21 %. DPH NEPODLÉHÁ PŘEPRAVA Z EU DO TŘETÍCH ZEMÍ A NAOPAK. JE-LI ODBĚRATELEM SUBJEKT REGISTROVANÝ K DPH V JINÉM ČLENSKÉM STÁTU EU, PODLÉHÁ DPH REŽIMU REVERSE CHARGE.

 

ZAHRANIČNÍ VÝLOHY

CCA 0 - 7 000 KČ

Dálniční poplatky v zahraničí

Liší se dle podmínek v jednotlivých zemích pro různou max. povolenou hmotnost vozu

2 000 - 10 000 KČ

Zahraniční výlohy - paušál

Zahraniční výlohy v jednotlivých zemích jsou účtovány prostřednictvím paušálu odlišném pro každou zemi, zohledňujícím tzv. zahraniční diety. Sazebník je uvedden níže.

TRAJEKT

cca 3 800 -
28 000 Kč

.

 

Jak budete mezinárodní stěhování platit?

Úhradu za stěhování do zahraničí nebo stěhování ze zahraničí je možné provést též v EUR nebo jiné měně. Pro přepočet z Kč se použije kurz příslušné měny vyhlášený Českou národní bankou pro den zahájení stěhování (nebo nejbližší předcházející pracovní den, není-li pro den začátku stěhování kurz vyhlášen) - 1 %. Při úhradě za stěhování bankovním převodem ze zahraničí nese náklady zákazník.

 

PAUŠÁL NA ZAHRANIČNÍ VÝLOHY

Přibližně

Belgie 5 500,00   Dánsko 5 500,00   Finsko 8 000,00   Francie 7 000,00    Holandsko 5 500,00   Itálie 6 000,00   Lucembursko 5 500,00   Maďarsko I 3 500,00   Maďarsko II 4 800,00   Německo I 3 000,00   Německo II 4 400,00   Norsko 13 000,00   Polsko I 3 500,00   Polsko I 4 800,00   Portugalsko 8 000,00   Rakousko I 3 500,00   Rakousko II 4 800,00   Slovensko I 3 000,00   Slovensko II 4 400,00   Španělsko 7 000,00   Švédsko 8 000,00   Švýcarsko 9 000,00   Velká Británie 7 000,00    
Zona I - do 400 km z Prahy, zona II - nad 400 km z Prahy.

 

PŘÍKLADY VZDÁLENOSTÍ A KILOMETROVNÉHO PRO STĚHOVÁNÍ DO A ZE ZAHRANIČÍ

Nejčastěji realizovaná mezinárodní stěhování, cena kilometrovného bez DPH, před slevou na velkou vzdálenost, slevou na vytížení a dalšími aplikovatelnými akčními slevami. Cena stěhovacích prací, obalů, zahraniční výdaje apod. nejsou započteny.

Praha - Berlín 350 km

VELKÉ STĚHOVÁNÍ ČESKO - NĚMECKO/NĚMECKO - ČESKO

17 600 Kč

Praha - Vídeň 346 km

VELKÉ STĚHOVÁNÍ ČESKO - RAKOUSKO/RAKOUSKO - ČESKO

17 300 Kč

Praha - Brusel 902 km

STŘEDNÍ STĚHOVÁNÍ ČESKO - BELGIE/BELGIE - ČESKO

32 800 Kč